Przegląd nr 9 – zmienność mirkobioty, iluzja kompetencji i bakterie w gojeniu ran

Dieta, a skład mikrobioty jelitowej

Interesujący eksperyment o drastycznych zmianach w składzie mikrobioty jelitowej spowodowanej przez zmianę rodzajów pokarmów i środowiska. Skład mikrobioty jelitowej może zmienić się znacznie w ciągu stosunkowo krótkiego czasu.

Zastanawiające jest się czy drogie badania składu mikrobioty jelitowej mają jakikolwiek sens, w kontekście zdrowia i czy w większości przypadków kuracje drogimi probiotykami mają sensowne uzasadnienie i czy ludzie, którzy je przepisują orientują się chociaż mniej więcej orientują się jaki efekt chcą uzyskać? Wystarczy pojechać na wakacje czy zmienić dietę (nawet pozostając przy niskoprzetworzonej) i można skończyć z zupełnie odmienioną mikrobiotą w jelitach. Skład gatunkowy bakterii jelitowych bardziej zależy od rodzaju spożywanych pokarmów niż od probiotyków.

  1. Dostępne na: http://humanfoodproject.com/going-feral-one-year-journey-acquire-healthiest-gut-microbiome-world-heard/.
  2. Dostępne na: http://humanfoodproject.com/microbial-diversity-sometimes-sometimes-dont/

Iluzja kompetencji w nauce

Iluzja kompetencji – zjawisko znane badaczom jako przeświadczenie studenta o posiadaniu wiedzy. Studenci, którzy polegają wyłącznie na swoim subiektywnym doświadczeniu podczas studiowania są przeświadczeni, że znają materiał dużo lepiej niż w rzeczywistości.

Iluzja kompetencji ma znaczenie przy ocenie czyichś kompetencji. Ludzie chwalą się, że przeczytali książkę na jakiś temat, odbyli szkolenie (nawet intensywne z otrzymanie certyfikatu), brali udział w konferencji branżowej. Ma to sprawić wrażenie, że poszerzają wiedzę, zgłębiają temat, kształcą się. Lecz jak wykazują badania bardzo często tacy studenci czy słuchacze są błędnie przeświadczeni o poziomie swojej nowo nabytej wiedzy. Przeczytane książki czy wysłuchanie wykładu ze zrozumieniem jego treści nie świadczy o opanowaniu wiedzy, którą zawierał dany materiał. Słuchacz może być przekonany, że posiadł tę wiedzę, ale praktyka wygląda inaczej.

Nie dajmy się zwieść półkom przeczytanych książek, certyfikatom z przeróżnych szkoleń, zaświadczeniami o uczestnictwie w konferencjach. Z reguły nie świadczy to o poszerzeniu kompetencji. Wiedza powinna być utrwalona poprzez powtarzanie nabytej wiedzy z pamięci i sprawdzanie jej z opanowywanym materiałem. Tylko to gwarantuje długotrwałe i gruntowne utrwalenie przyswojonej wiedzy. Ogromna większość studentów tego nie robi w przeświadczeniu, że nie jest to skuteczne.

  1. Mccabe J. Metacognitive awareness of learning strategies in undergraduates. Mem Cognit. 2011;39(3):462-76.
  2. Karpicke JD, Blunt JR. Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with concept mapping. Science. 2011;331(6018):772-5.

Bakterie, a gojenie ran

Rany cukrzycowe wykazują zmieniony skład flory bakteryjnej w stosunku do ran u zdrowych osobników. Zmiany te korelują z wydłużoną obronną odpowiedzią immunologiczną skóry.

Bakterie mają ogromny wpływ na leczenie ran. Każdą ranę zasiedlają bakterie i w zależności od składu gatunkowego mogą przyspieszać lub opóźniać gojenie ran, stymulować lub opóźniać reakcję immunologiczną i na inne sposoby działać na gojenie rany.

rany
Gojenie się ran w organizmie szczura z podwyższonym poziomem glukozy i zmienioną w związku z tym mikrobiotą zasiedlającą ranę przebiega znacznie wolniej.
  1. Grice EA, Snitkin ES, Yockey LJ, et al. Longitudinal shift in diabetic wound microbiota correlates with prolonged skin defense response. Proc Natl Acad Sci USA. 2010;107(33):14799-804.
Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *